Българите ще могат да пътуват без визи, само с обикновени паспорти, за срок не по-дълъг от 90 дни, в рамките на шест месеца. Остава в сила изискването за виза, ако престоят е по-дълъг от 90 дни или пък е с цел работа.