Пред Би Ти Ви Фишлер, който е на посещение у нас, не изключи тази възможност, но предупреди, че взимането на такова решение ще е трудно и ще отнеме време.

Прехвърлянето на средствата трябва да бъде одобрено първо от Европейската комисия, а после и от Съвета на министрите.

Фишлер заяви, че българските производители значително са напреднали в покриването на европейските изисквания, но има още какво да се прави.

"Какво бихте посъветвали българските фермери, ако искат да оцелеят на европейския пазар какво трябва да знаят и да направят?"

"Първият ми съвет към фермерите е да мислят за своето бъдеще, за това кой е оптималният вариант да се поддържа ферма в България. И по-общият ми съвет - в днешно време е много важно селските стопани да са добре образовани", каза Франц Фишлер.
Другото, което според мен, ще им помогне е да си сътрудничат помежду си. Дребният производител сам трудно ще излезе на европейския пазар, ако няколко фермери се обединят по-лесно ще пробият.

"На каква продукция според Вас трябва да заложи България, българските производители?"

"Това, което трябва да направят е да следват принципа, че първо е търсенето. Първо трябва да са налице клиентите и тогава им предлагаш това, което търсят. Обратният подход - първо да произведем, пък после да мислим къде ще го пласираме, е погрешен.

Ако погледнем тенденциите на европейския пазар - има нарастващо търсене на екологично чисти продукти. Това е шанс за вас, но трябва да имате предвид, че и останалите страни-кандитатки имат подобни идеи. Така, че всичко зависи от това кой е първи и кой е по-конкурентоспособен.
Иначе, според мен всяка страна трябва да залага на своите силни страни. В кои области имате традиции, с какво сте известни по света - вината, плодовете, зеленчуците. Там е вашата сила, там трябва да се развивате" каза Фишлер.