Достъпът до интернет трябва да се приема като фундаментално човешко право и да се прилага като свободата на словото. Това се казва в доклад на Организацията за сигурност и  сътрудничество в Европа.

Всички трябва да имат правото да участват в информационното общество, а държавите трябва да гарантират на гражданите си достъп до интернет. Това е жизненоважен  елемент от свободата на медиите през XXI век, подчерта  говорителката на организацията.

Докладът приканва страните членки да последват примера на Финландия и Естония, които издигнаха достъпа до интернет в човешко право.