До искането се стигна след посещението му в Турция