След три дни издирване мъжът сам се появи в планинска хижа