Румяна Бъчварова се надява Турция да търси по-добри решения