Тревожната тенденция „Деца раждат деца” се запазва