Българска фондация им помага да си намерят постоянна работа