603 675,62 лева са постъпили в специално откритата сметка за връщане на бонуси