Инспектирани са над 3000 зърно бази, складове, производители и търговски обекти