Причината е натрупани стари задължения за милиони, които не могат да се покрият от местните приходи