За най-необходимито са нужни поне 563,63 лв. на член от семейството