Благодатният огън, символизиращ неръкотворната светлина на Хистовото возкресение, се запали в храма на Гроба Господен в Йерусалим след молитвите за йерусалимския патриарх Теофил ІІІ и десетките хиляди поклонници, предаде РИА Новости.

Ерусалимският патриарх влезе сам в параклиса "Възкресение Христово" над Божи гроб, облечен в тънко платнено расо, за да е видно, че не внася сечива за палене на огън.

Минути по-късно от небето слезе Благодатния огън, който има уникалното свойство да не излъчва топлина и да не изгаря. Патриархът раздаде от пламъка на вярващите и на пратениците на всички православни църкви.

Благодатният огън се смята за светиня, а неговата церемониална поява в навечерието на православната Пасха е чудо.

Преди патриарх Теофил ІІІ да влезе в Кукувлията (малък параклис) на храма Божи гроб, където измоли благодатния огън, всички светлини и свещи в храма бяха загасени.