Проливни дъждове предизвикаха сериозни наводнения в Южна Румъния. 65-годишен мъж беше отнесен от придошлите води.

Наводнени са стотици домове и обработваеми земи.

Движението по основни пътища беше затруднено.

Силният вятър повали много дървета, което наложи намесата на пожарникари и специализирана техника.

В 19 окръга беше въведено предупреждение за опасно време.