10 години от откриването на мощите на Св. Йоан Предтеча на остров Свети Иван продължават разкопките. Днес обаче тъжното е, че няма как те да бъдат експонирани и показани на света.

Проф. Казимир Попконстантинов, който открива мощите преди години, днес е част от разкопки, намерили действащо аязмо от 1500 години, построено върху основите на храма на божеството Аполон.

Вижте още във видеото.