Бързите кредити се използват най-често за покриване на различни текущи нужди и по-спешни разходи. При тях одобрението е лесно и парите се получават бързо, но цената на тези кредити е висока.

Често хората изпадат в ситуация, в която им трябват повече пари и се налага да вземат няколко бързи кредита един след друг. Скоро обаче идват финансовите затруднения с връщането на средствата и просрочията.

Обединяването на кредитите чрез по-голям заем от банка често не е решение за повечето хора, заради влошената им кредитна история, изпълнителни дела или наложени запори. Поради тези съществуващи проблеми банките отказват кредит.

Кредит Тръст е кредитна компания, която предлага решение за хората, които търсят изход от спиралата на бързите кредити. Чрез Кредит Тръст клиентите могат да обединят многото си бързи кредити в един кредит, като продължат да връщат заема, но при различни финансови условия.

Дружеството предлага кредити срещу ипотека за суми от 10 000 лв. до 2 000 000 лв. и не се интересува от кредитната история на клиента или липсата на доходи и договори за работа.

„Работим с клиента, а не с неговата кредитна история“, коментира Владимир Велинов, който е един от управляващите собственици в компанията и допълва, че нуждата от рефинансиране и обединяване на задължения е най-честата причина, поради която клиентите търсят компанията.

„На много хора им трябват пари, но с бързите кредити в един момент нещата стават непосилни. Ние нямаме изискванията на банките, а условията ни са гъвкави и съобразени с нуждите на клиента. 

Клиентът взима кредит от Кредит Тръст, с който погасява всичките си задължения и след това започва да връща парите само към Кредит Тръст , но месечната вноска е значително по-ниска и финансовите условия са по-добри“, допълва Владимир Велинов.

Единственото изискване е клиентът да може да предостави подходящо обезпечение, срещу което да получи заема. Това може да е жилище, офис, магазин, ателие или друга собственост в по-голям град.

За запитвания за кредит може да се използва онлайн формата на сайта на компанията credittrust.bg или да се звънне директно на телефон 02 494 21 21. До 30 минути след направено запитване клиентът получава информация за първоначално одобрение.