Американски и британски учени откриха следи от древния ретровирус HERV-T в ДНК на някои видове примати, включително в човешката, съобщи Лента.

Въз основа на откритите останки от ДНК бе възстановен ген и това допринесло да се установи защо въпросният вирус е изчезнал.

Ретровирусите са инфекциозни агенти, които могат да вкарат своя ДНК в хромозомите на заразените клетки. Ако бъдат засегнати гоноцити (първични полови клетки), гени на вируса могат да се предадат на следващото поколение.

Следвайки този метод на изследване, е възможно да се определят еволюционните взаимоотношения между различни видове животни. Ако един или друг вид чужда ДНК е открита у всички представители на човекоподобните маймуни, това означава, че те са имали общ прародител, който бил заразен с вируса. По този начин може да се определи приблизителната възраст на инфекциозния агент.

Учените изследвали геномите на бонобо, гибони и други примати, за да сравнят промените в генетичната последователност на свързания с HERV-T участък на ДНК. Имайки предвид приблизителната скорост, с която се появяват мутации у различните видове, учените изяснили, че вирусът се появил преди 30-40 милиона години.

Въз основа на открити у човека остатъци от вирусна ДНК специалистите направили реконструкция на протеин. Той бил част от външната обвивка на вируса и играел роля на своеобразен ключ, осигуряващ достъп до клетка на гостоприемника.

Организмите използват вкараните в хромозомите им гени за създаване на производни на протеина, които могат да се свържат с рецептори на вируса върху повърхността на клетки. Тези рецептори са като "катинари" за молекули, които са с роля на своеобразни ключове. Измененията в протеина обаче блокират рецепторите, като възпрепятстват проникването на HERV-T.