Тази седмица кабинетът на Аврил Хейнс, директор на американското Национално разузнаване, изпрати до Конгреса доклада си за 2022 г., свързан с наблюденията на НЛО. През последните години Министерството на отбраната на САЩ нарича тези обекти UAP (Unidentified Aerial Phenomena) – неидентифицирани въздушни феномени.

Снимка: Министерство на отбраната на САЩ

В 11-те страници на доклада се посочва, че работната група към Пентагона за разследване на НЛО отчита увеличение на случаите, в които военни съобщават за непознати летящи обекти.

Цитират се 144 сигнала от американски военнослужещи между 2004 и 2021 година. „Има 247 нови доклада и още 119, които са или открити оттогава, или изпратени след крайния срок за предварителна оценка“, пише в официалния документ. Тоест, налични са общо 510 доклада за НЛО към 30 август 2022 година.

Снимка: Министерство на отбраната на САЩ

Според авторите на годишния доклад вероятните причини за увеличения брой наблюдения на НЛО са: „по-доброто разбиране за вероятната заплаха, която феномените представляват, осигуряване безопасността на въздушния трафик“, и „отчасти намалената стигма над докладващите за случаи на НЛО.”

Под „стигма“ се има предвид както недоверието към военните, дръзнали да съобщят за „летящи чинии“, така и професионалните унижения, на които понякога са подлагани.

Генералът от американските военновъздушни сили Пат Райдър – прессекретар на Пентагона, определи казуса с „въздушните феномени“ като засягащ националната сигурност на САЩ. „Безопасността на нашите служещи, военни бази и инсталации, сигурността на американските операции по суша, въздух, вода и в Космоса, са от първостепенно значение“. Особено интересен е и този цитат от изявлението на генерал Райдър: „Ние приемаме сериозно докладите за нахлувания в нашата територия, акватория или въздушно пространство, и проучваме всеки от тях.“

Снимка: Министерство на отбраната на САЩ

В доклада са описани и случаи, при които наблюдателите са „объркали“ дронове, ята птици или метеорологични явления с НЛО. Но въпреки това остават значително количество „нехарактеризирани“ рапорти на военни.

Не е ясно какво съдържа класифицираната като секретна версия на доклада. Достъп до нея би трябвало да имат само висши военни и членове на американския Конгрес. А кога и доколко американското Министерство на отбраната ще реши да предостави цялата налична информация за НЛО можем само да гадаем.