По традиция днес стотици последователи на Петър Дънов се събраха край Седемте рилски езера, за да изпълнят паневритмия.

Паневритмията съдържа дълбока философия – в нея чрез движение и музика са изразени ключови моменти от психическото и духовното развитие на човека. Тя цели самоусъвършенстване, разширение на съзнанието и стимулиране на добродетелността.

„Паневритмията е наука, която регулира физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е метод на Разумните същества за самовъзпитание”, пише за нея самият Беинса Дуно, както е духовното име Дънов.

Когато слушаш посланията на „бялото братство” и наблюдаваш случващото се, може лесно да оприличиш това на религиозна практика.

Последователите на Дънов обаче са категорични, че това не е религия, а учение.