Проверка започва във Върховния административен съд, след като в края на миналата седмица прокуратурата разпространи чат на обвиняемия бизнесмен Пламен Бобоков, от който се разбира, че му е било изпратено съдебно решение още преди да бъде подписано и обявено.

Ще бъдат установени всички факти и обстоятелства във връзка с изтичането на информацията до лицето с псевдоним Prezident-Pl. Uzunov (във връзка със случая беше разпитан секретарят на президента по правни въпроси Пламен Узунов – б.р.).

Междувременно започва проверка и на друго лице, с което Бобоков си е разменял съобщения – русенският прокурор Николай Николов. Бизнесменът не отрече, че е ходатайствал за обвинителя по време на конкурс във Висшия съдебен съвет – макар и без резултат.

По разпореждане на главния прокурор Иван Гешев, със заповед на Апелативна прокуратура – Велико Търново, е възложена проверка относно цялостната дейност на прокурор Николай Николов в Окръжна прокуратура – Русе за срок от три години. Проверката ще обхване всички възложени на магистрата преписки и дела, участия в съдебни заседания, както и евентуални пропуски или нарушения при осъществяване на правомощията му.

Ще се проверява и евентуалната му връзка с обвиняемия П.Б. или представлявани и управлявани от него юридически лица.