Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени оценката за въздействие на околната среда, с която е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на Площадка 2.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Вижте пълния текст на решението по-долу: