Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира по сигнала за опасна сграда близо до центъра на София.

Зрител на bTV писа от името на хората, които живеят на ъгъла на улиците „Опълченска“ и „Враня“. Тази сутрин те разказаха, че са виждали наркомани, бездомници в изоставения имот и дори е имало и пожар. 

При първоначалната проверка на ВАП се отчете, че със Закона за устройство на територията се възлага на кмета на Столична община (СО) да издава заповед за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.

С оглед времето на изграждане на обекта се налага преценка и относно загубване на правното действие на разрешението за строеж. При такава хипотеза началникът на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или съответният кмет следва да вземе решението на премахване на строежа според категорията му.

На тези основания ВАП ангажира началника на ДНСК и кмета на Столична община да предприемат последващи мерки според правомощията им.

За резултата от действията на компетентните органи ВАП следва да бъде уведомена в кратък срок.