Към 29 април по откритата в БНБ дарителска сметка на Министерството на здравеопазването са постъпили 4 292 780.99 лв., отчетоха от МЗ. 

За 1 326 300.00 лв. от тях има изрична воля на дарителите, като средствата вече са насочени към  посочените бенефициенти. От тях 126 300 лв. са предоставени на лечебни заведения, а 1,2 млн. лв.  са за Националния център за заразни и паразитни болести.

Сумата от 2 966 480,99 лв., за която няма изразена изрична воля на дарителите, ще бъде използвани за закупуване на:

 • защитни облекла за многократна употреба – 1 500 000,00 лв.;
 • защитни очила – 1 000 000,00 лв.;
 • с остатъка от 466 480,99 лв. ще бъдат закупени лекарства, апаратура, тестове, лични предпазни средства, консумативи и др., след съгласуване с Националния оперативен щаб и Логистично–координационния център.

 От заплатите на народните представители, министрите и политическите кабинети в бюджетната сметка на МЗ са постъпили общо 1 523 572,60 лв. От Народното събрание са 1 393 627 лв. , а  от политическите кабинети на министерствата и други разпоредители с бюджет – 129 946 лева. Средствата са предоставени по бюджетите на всички регионални здравни инспекции за закупуване на тестове за  COVID-19.

Министерство на здравеопазването е получило дарения в натура, както следва:

Дарение от Китай:

 • защитни маски тип N95: 20 000 бр.;
 • маски хирургически: 50 000 бр.;
 • защитни облекла за еднократна употреба:10 000 бр.;
 • тестове за COVID-19: 417 кита, които съдържат 10 008 бр. теста;
 • защитни очила: 10 000 бр.;
 • защитни ръкавици: 10 000 чифта;
 • калцуни: 10 000 чифта.

От физически и юридически лица в натура са получени даренията:

 • Предпазни шлемове: 10 000 бр.;
 • Лекарства: 14 575 опаковки;
 • FFP3 маски    : 5 300 броя    ;
 • Хирургически маски: 150 000 бр.;
 • Дезинфектант за ръце: 10 080 литра;
 • Предпазни костюми: 100 бр.;
 • Автоматизирана система за екстракция на ДНК/РНК за Столична РЗИ; китове за изолиране и детекция на SARS-CoV-2  за СРЗИ;             
 • Респиратори, доставени в лечебни заведения: 147 бр.;    
 • Гориво за линейки на стойност 100 000,00 лв.     

От Агенция „Митници“  на Министерство на здравеопазването са предоставени конфискувани стоки:

 • Хирургични маски: 276 250 бр.;
 • Антибактериален гел: 17 280 опаковки.    

Всички дарения в натура постъпват в базата на Българския червен кръст и се разпределят по предложение на Логистично-координационния център.

Със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г. с общ бюджет 500 000 лева,  Министерството на здравеопазването е сключило договори в  размер на 121 400 лева за доставка на:

 • 100 000 бр. хирургични маски;       
 • 4 800 бр. маски FFP3/ FFP2/N95/KN95.

Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. с общ бюджет 40 000 000 лева, Министерството на здравеопазването е сключило договори в  размер на 20 537 172 лева за доставка на: 

 • 262 бр. апарати за белодробна вентилация;
 • 72 000 бр. комплект за тестове;
 • 2 226 770 бр. маски FFP3/ FFP2/N95/KN95;
 • 100 000 бр. предпазни очила;
 • 100 000 бр. еднократни защитни гащеризони; 
 • 150 000 бр. калцуни.

Предстои сключване на още договори за доставка на респиратори, тестове и предпазни средства.

Със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването са закупени лични предпазни средства и медикаменти в размер на 1 150 558 лева в т. ч.

 • "Хидроксихлорокин сулфат таблетки 100 mg" – 171 429 опаковки;
 • "Азитромицин разтворими таблетки  250 mg" – 30 000 опаковки.

Със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г., с общ бюджет 59 500 000 лева, Министерство на здравеопазването финансира изплащане на допълнителни трудови възнаграждения в размер на 1000 лева на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебни заведения, лаборатории, регионални здравни инспекции, центрове за спешна медицинска помощ и Националния център за заразни и паразитни болести. 

През месец април са изплатени средствата за възнаграждения за март на 2000 лица в 37 лечебни заведения в размер на 3 200 000 лв. и 1700 лица в 28 РЗИ, 23 ЦСМП и НЦЗПБ в размер на 1 700 000 лв.