След масовото изпускане на язовирите, след трагедията в село Бисер, съществува друга крайна възможност - да не остане вода за напояване. В по-голямата част от страната речните нива са се понижили.

В „Напоителни системи” нямат притеснения от това, че е възможно да дойде голяма вълна от планините при рязко снеготопене или обилни дъждове.

По-вероятно е обратното - водата в язовирите да се окаже недостатъчна. Много язовири са изпуснати от презастраховане.

Язовир „Бакър Дере” до Ихтиман е предвиден да захранва с вода производствата на чугун, спирт и складова база за горива в района, но от „Напоителни системи” се надяват водата да стигне поне за производителите на картофи. Приоритет се дава на селското стопанство.

В Язовир „Дяково” преди Дупница, който осигурява вода за въгледобивните мини, големи фармацевтични и промишлени производители, а и питейна вода за района, водата също е недостатъчно.