Висшият съдебен съвет трябва да изясни и представи на обществото и професионалната общност причините изборът на съдия по делото за несъстоятелността на КТБ да не бъде оповестен. Това се посочва в позицията на Съюза на съдиите ССБ.

„В средствата за масова информация бяха изнесени неопровергани данни за съдържанието на доклада, съставен в хода на проверката, според който само две са възможните причини за неизпращането на протокола за разпределението на делото до сървъра на ВСС: технически срив в интернет връзката или възпрепятстване на изпращането чрез човешка намеса”, пишат от ССБ, като допълват, че няма данни за срив в свързаността на сървъра.

Така протоколът бил публикуван на страницата на съвета 24 часа след разпределянето на делото.

„Вие не дадохте отговор как след като същият протокол не е бил изпратен веднага, са били успешно разпределени останалите дела на 10.10.2014 г., протоколите за чието разпределение успешно са били изпратени и публикувани веднага в същия ден. Не дадохте обяснение как протоколът за разпределяне на делото за несъстоятелност на КТБ е изпратен и публикуван на интернет страницата на ВСС допълнително, ако не е имало човешка намеса за това и дали възможността за такава намеса не обуславя и незащитеност от манипулации и на този компонент от системата”, се посочва в позицията на съдийския съюз.

Те настояват за въвеждане на нова програма за случайно разпределяне на дела, а не за усъвършенстване на използвания в цялата съдебна система софтуер Law Choice „който се оказва във всички свои версии досега недостатъчно защитен от възможни манипулации и неосигуряващ равномерно и справедливо разпределение на делата”.