През нощта кметът на община Велико Търново Даниел Панов е свикал Общински кризисен щаб заради високи водни нива на реките, съобщиха от пресцентъра на общината. При повишаване водното ниво на река Янтра са намокрени леко няколко къщи на улица Крайбрежна.

Наводнени са дворове в село Леденик. От високите придошли води е залят моста между селата Леденник и Шемшево. Жителите на няколко къщи на ул. „Константин Костенечки“ са били предупредени лично от кмета за високите и покачващи се води на Река Янтра след 00,01 часа след полунощ.

Сред 00,01 часа тази нощ нивото на рака Янтра се е повишило до критични за преливане нива при най-ниските точки по поречието.

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов свикал в 03,00 часа на спешно заседание Общински кризисен щаб. Съвместно всички институции са предприели необходимите мерки за защита на населението и предотвратяване на щети.

Били са разположени постове на местата, където е било необходимо наблюдение на критичните за преливане участъци. Представители на полиция, противопожарни служби, „Енерго про“ и НВУ са били мобилизирани ако се наложи евакуация на граждани в застрашени райони. Осигурено и било и медицинско обслужване, както и места за настаняване.

След 05,00 часа е констатирано постепенно спадане на водните нива на реките. Река Янтра е спаднала за около час с 30 см, в последствие с 60 см. Спадането на речното ниво продължава и в момента. Въпреки това по разпореждане на кмета реките на територията на общината остават под постоянно наблюдение. Разположени са постове на най-ниските критични точки за преливане на реките. Запазва се и схемата за оповестяване от страна на кметовете на населени места и кметските наместници при високи водни нива на реките.