40% от българите се хранят здравословно, но само 23% спортуват. Българите са почти единодушни (88%), че е важно да се спортува, а само 5% са на обратното мнение. Това сочат данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на Национална спортна база, направено в периода между 20 и 28 ноември.

Повече от половината от българите оценяват здравословното си състояние като отлично (19%) или много добро (35%), докато 11% като лошо. Съвсем закономерно здравословното състояние е пряка функция на възрастта - над две трети от тези над 60 години оценяват здравния си статус като лош или много лош.

40% от българите се хранят здравословно, а 51% заявяват, че не се хранят здравословно. И на този въпрос отново откриваме зависимост с възрастта – по-младите (между 15 и 29 години) се хранят по-здравословно от по-възрастните.

38% спортуват, без да харчат пари за това.
Снимка: iStock

23% от всички интервюирани спортуват, а останалите 76% не го правят. Профилът на хората, които спортуват, са най-вече на възраст 15-29 г, в по-голям дял мъже за сметка на жените, хора с по-високи доходи и такива, които живеят в столицата, за сметка на останалите населени места.

Сред тези, които не спортуват, основен аргумент е, че нямат свободно време. В пъти по-ниски дялове социолозите регистрират в отговори като „нямам мотивация/интерес“ или „нямам физическа възможност“, които са на второ и трето място като дял посочили.

Спорт в зала или пред телевизора - това е въпросът?
Снимка: iStock

Спортуващите от своя страна най-често практикуват в зала (39%) и в по-малки дялове на външни игрища и съоръжения (19%), или навън без съоръжения (18%). 38% спортуват, без да харчат пари за това.

39% са посещавали школи/курсове по танци, бойни изкуства, спорт, музика и подобни, но вече не го правят. 48% пък никога не са посещавали. 12% посещават в момента.

Основен мотив на спортуващите да практикуват някакъв спорт е здравето (80%). След това се нареждат опциите „за забавление“ (46%), за подобряване на спортната форма (39%), за почивка (39%) и за подобряване на външния вид (35%).

35% спортуват, за да подобрят външния си вид.
Снимка: iStock

По отношение на тези, които плащат, за да спортуват, бюджетът, който отделят в най-големи дялове е между 31 и 50 лева месечно. Ниски дялове се отчитат при суми над 60 лева.

Само 11% от всички интервюирани са на мнение, че държавата инвестира достатъчно средства в спорт. 62% са на обратното мнение. 83% споделят, че държавата трябва да инвестира повече в спорта, а 87% да се инвестира повече в поддръжка на спортна инфраструктура. Близо три четвърти от всички българи над 15 години смятат, че физическата активност на българите трябва да бъде приоритет на държавата.

Данните са от проучване на „Тренд“ по поръчка на Национална спортна база, посветено на двигателната активност и спортните навици на българите. Изследването е реализирано в периода между 20 и 28 ноември чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1310 души.