Върховната административна прокуратура атакува в съда винетните такси. Тя е поискала Върховният административен съд (ВАС) да отмени цялата Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщи интернет порталът lex.bg.

В момента цената на годишната винетка за автомобили е 97 лева, а на месечната – 30 лева. За тирове и автобуси цената на месечната винетка е от 80 до 174 лв., в зависимост от екологичния компонент.

Тази година най-голямата промяна при пътните такси беше, че електронната винетка замени хартиената, като към средата на септември приходите от електронните възлизаха на над 320 млн. лева.

Самите винетни такси са регламентирани в Закона за пътищата, но цената за различните видове се определя именно в Тарифата за таксите на АПИ, за чиято отмяна настоява прокуратурата.

От държавното обвинение са установили, че тарифата е издадена без мотиви, които би трябвало да са налице при внасянето на проекта за нея и да са публикувани на сайта на Министерския съвет, който я одобрява с постановление.

ВАП посочва, че на практика не е изпълнено задължението по закон да се проведе обществена консултация с гражданите и юридическите лица (чл. 26, ал. 2 от ЗНА).

Според ВАП в случая е допуснато нарушение и на чл. 28, ал. 4 от ЗНА, според който проектите на нормативни актове, към които няма мотиви или доклад не се обсъждат от компетентния орган.

С тези аргументи Върховната административна прокуратура иска съдът да отмени тарифата за всички такси, събирани от АПИ. Те са за най-различни  дейности – от пътна такса за транзит, през разрешение за поставяне на билбордове, до такса за откриване на крайпътна бензиностанция.

Тричленен състав на ВАС е допуснал протеста за разглеждане и е насрочил делото за 14 април 2020 г. Всеки, който е заинтересован от изхода му, може да се присъедини към него до началото на устните състезания.