КЕВР е длъжна да търси трайно решение на възникналите проблеми с осигуряване на качественото топлоснабдяване в гр. Перник, независимо от уверенията на управителя на топлофикацията в града, че до края на сезона други аварии няма да бъдат допуснати.

Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов пред журналисти по повод сигнали на жители на гр. Перник за зачестили случаи на влошаване и прекъсване на топлоподаването в някои райони на града.

Той подчерта, че по всяка от жалбите проверяващият екип на КЕВР е изискал от дружеството документи, информация и становища. Част от материалите са вече предоставени, като успоредно с това Комисията  е настояла и за допълнителна информация и сведения по всяка жалба. В съответствие с установения ред, на всяка от жалбите ще бъде даден конкретен отговор.  

По инициатива на регулатора в следващите дни предстои тристранна среща в Комисията с представители на Община Перник и ръководството на „Топлофикация Перник“ АД за трайно решение на проблемите, информира ръководителят на КЕВР.

Той обяви, че ще изиска ръководството на дружеството стриктно да спазва изискванията на нормативната уредба, които предвиждат при прекъсването на топлоснабдяването за период над 48 часа, потребителите да не заплащат стойността на недоставената през съответния период топлофикационна услуга.

Пояснено беше, че дружеството дължи такива компенсации на потребителите, независимо от типа договори, които те имат с топлопреносното дружество, в т.ч. и по програмата „Лоялен клиент“ за преференциални цени на доставяната топлоенергия.

Във връзка с постъпващи сигнали, че „Топлофикация Перник“ АД отказва компенсации на тези клиенти, на предстоящата тристранна среща КЕВР ще изиска тези договори от „дружеството и ще настоява те също да бъдат компенсирани.

„Типът на договора не освобождава топлофикационното дружество от задължението да доставя качествена услуга, след като и в неговите Общите условия ясно е указано, че при прекъсването на услугата за период, надвишаващ 48 часа, доставчикът дължи компенсации“, каза доц. Иван Иванов.

На проведена среща с областния управител на Перник и управителя на „Топлофикация Перник“ АД, от дружеството са дали разяснения относно причините за зачестилите аварии по част от топлопреносната мрежа на града.

Голяма част от нея е била изградена паралелно с амортизирани участъци на водоснабдителната мрежа и при пробиви, студената вода облива прилежащите участъци на топлопреносната мрежа, които са с много висока температура. Това съприкосновение води до пробиви в топлопреносната мрежа, което налага подмяната и на част от мрежата на ВиК оператора, са заявили от Топлофикация Перник“ АД.