През ноември Комисията по помилване при президента се е произнесла по 60 молби от 33-ма осъдени. От исканията 42 са решени с отказ за помилване, а 18 са прекратени, поради липса на нови обстоятелства след скорошно произнасяне на вицепрезидента или поради вече изтърпяно наказание към момента на разглеждане на молбата.

Един и същи човек е подал 14 от разгледаните молби. Сред желаещите да бъдат помилвани най-много са тези, осъдени за убийство.

Сред молбите преобладават такива, съдържащи оплаквания за несправедливост на присъдата и прекомерност на наказанието и твърдения за невиновност на осъдения. Друг довод за напускане на затвора са оплаквания от влошено здраве, както и желание на осъдения да се грижи за свои близки.

Комисията е констатирала, че повечето молители са многократно осъждани и поведението им след извършване на престъплението не показва съжаление и преосмисляне на стореното.

Повечето от молителите не полагат усилия да изплащат гражданския иск, уважен срещу тях в полза на жертвите на престъплението, се посочва в доклада на Комисията.