"Европейската комисия отчита положително и обективно действията на българското правителство. Тя акцентира върху сфери, в които държавите членки, и конкретно България, приоритетно да насочат своите действия, за да гарантират спазването на върховенството на правото в Европейския съюз. Тези области съвпадат и с набелязаните приоритети на правителството".

Това заяви министърът на правосъдието Десислава Ахладова по време на брифинг по повод публикувания първи доклад на ЕК относно върховенството на правото в държавите членки на Европейския съюз.

"Европейската комисия дава положителна оценка на усилията на българското правителство в борбата с корупцията и посочва, че консолидираната законодателна рамка и дейността на специализираните структури в изпълнителната и съдебната власт свидетелстват за решимостта на българските институции за справяне с този световен проблем. Докладът изрично посочва, че в началото на годината бяха инициирани серия от разследвания за корупция по високите етажи на властта, като в някои от случаите бяха повдигнати и обвинения", каза правосъдният министър.

"Комисията констатира, че новите реформи осигуряват публичен достъп до декларациите за собственост и интереси на висши държавни служители и посочва, че това може да се счита за добра практика", допълни Десислава Ахладова.

"Отчетен е напредък и в правосъдната система. Европейската комисия положително оценява работата на административните съдилища, като подчертава, че през последните години намалява времето за решаване на административни дела на всички инстанции. Докладът посочва, че по отношение на дължината на производствата пред Върховния касационен съд България е на едно от челните места между държавите членки", коментира Ахладова.