Правната комисия на парламента отхвърли ветото на държавния глава Румен Радев върху текста от Закона за съдебната власт, приет на 3 септември.  Според него приключилите мандата си членове на ВСС ще могат да се върнат в съдебната система на по-висока позиция от тази, която са заемали преди да ги изберат.

Държавният глава смята, че това е в противоречие с конституционните принципи като недопускане на привилегии, основани на лично или обществено положение.

През май пред Конституционния съд т.нар. "кариерни бонуси" бяха атакувани от Върховния касационен съд със съображенията, че така се нарушават принципите за разделение на властите и за независимост на съдебната власт.

БСП припознаха днес изцяло мотивите на президента и припомниха, че преди двете редакции в закона е било посочено ясно, че членовете на ВСС се връщат в съдебната система на длъжността, която са заемали, след края на мандата им. По думите на Крум Зарков не е необходим т.нар. "кариерен бонус".

Според Хамид Хамид от ДПС текстът всъщност ограничава възможността за кариерни бонуси и ВСС ще решава дали даденият бивш член на съвета отговаря на критериите и условията за съответната длъжност, предаде БТА. Той възрази и на аргументите за намеса в съдебната власт и нарушаване принципа на разделение на властите чрез този текст от закона.