Къмпингуването на плажа да бъде позволено и да става по правила. Това предлагат от Реформаторския блок, които са внесли промени в Закона за Черноморското крайбрежие.

Палатки, кемпери и каравани ще може да има в имоти, собственост на държавата и на общините. Те ще могат да се разпъват и да спират също в частни имоти, които попадат в горски територии или земеделски земи.

Това ще се разпише в наредба, която трябва да е готова за 3 месеца и изработена от министерството на туризма, екологията, земеделието и регионалното ведомство.

Ще са позволени и преместваеми обекти.