Ново повишение на някои банкови такси от декември. Ако досега средната такса за междубанков превод е била 2,50 лв., след увеличението тя ще достига 4 лв, показват сметките на финансовите анализатори.

Вътрешнобанковите преводи, които плащат клиентите, ще поскъпнат средно до 1,50 лв. Не всички банки обаче променят едни и същи тарифи. 

Някои ще увеличат таксата за откриване на разплащателна сметка, а други за поддръжка на самата сметка. Промените са достъпни на сайтовете на банките.

От „Активни потребители” отбелязват, че таксите между трезорите са със значителни разлики.

„Една банка дава приоритет на един вид такси, които са по-евтини, а пък други са по-скъпи и в крайна сметка се оказва, че човек трябва да си направи собствен профил на потреблението, за да види къде ще му е най-изгодно”, казва Богомил Николов от „Активни потребители”.

 

Смяната на банката с друга, с по-добри условия може и да не помогне, предупреждават експертите. В някои случаи мобилното банкиране може и да спести част от разходите. 

„Това, че ще изберем най-изгодните такива не означава, че и занапред те ще се запазят. Ако вътрешнобанковия превод на отделни клиенти е 2 лева, то при ползване на платформа за интернет банкиране е наполовина по-ниска таксата”, посочва финансовият анализатор Десислава Николова.

Популярност сред по-младите активно работещи набират платформи за разплащания през интернет с пъти по-ниски такси при преводи и плащания, спрямо банките. Тези услуги обаче се предлагат от финансови институции със седалище в друга европейска държава, което притеснява потребителите на кого поверяват авоарите си.