Депутатите приеха Закона за мерки за изпиране на пари. Така адвокатите няма да са длъжни да доносничат пред органите за намеренията на своите клиенти, освен ако не са получили предложение за съучастие при прането на пари.

Декларация за действителни собственици на фирми вече ще подават само онези, които не са вписани в регистър Булстат или в Търговския регистър, както и всички акционерни дружества.

С промените отпада и задължението, адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент.

Според адвокатите, така те се превръщат в доносници и нарушават адвокатската тайна между тях и клиентите им, която е гарантирана от Конституцията.

За да бъде взето компромисно решение се стигна до създаването на работна група, в чийто състав влязоха депутати от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и представители на ДАНС и Висшия адвокатски съвет, а прецизираните текстове бяха внесени от ГЕРБ.

Новите текстове предвиждат декларация за действителни собственици на фирми да подават само онези, които не са вписани в регистър Булстат или в Търговския регистър.

С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецлужбите вътрешните си правила срещу прането на пари. Те ще имат обаче на разположение половин година, след като ДАНС публикува рисковете на страницата си, да ги идентифицират и да ги включат в своите фирмени правилници.