52% от българските младежи на възраст 14-19 г. са били изложени на крайно съдържание онлайн, което приканва към агресия и омраза срещу определени обществени групи. Това показват резултатите от национално представително проучване в рамките на кампанията „Намери друг начин“.

30% от младежите са попаднали на такова съдържание по случайност, а особено смущаващо е, че между 12% и 16% от анкетираните одобряват проявите на бруталност и призивите към подобно поведение в интернет.

„Данните показват, че пасивното и безкритично „консумиране“ на такъв тип съдържание е свързано с по-високи равнища на одобрение сред младежите на призивите за насилие или крайни действия. Тези послания изместват фокуса от търсенето на решения на действителни обществени проблеми, като водят до противопоставяне и поляризиране на общественото мнение, без обективна и базирана на факти дискусия“, подчертават авторите на проучването.

Кампанията се финансира по Програма за овластяване на гражданското общество към Фонд „Вътрешна сигурност“ на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия и ще продължи през 2020 г.