От решението на Върховния административен съд (ВАС) на следваща инстанция зависи в коя сграда ще учат децата от Националната гимназия по древни езици и култура (НГДЕК).

По жалба на родители на ученици от гимназията ВАС се произнесе, че сградата на в квартал ”Модерно предградия” е опасна за здравето на учениците. Тезата на родителите е, че в нея има азбест, а дори и минимални количества от него са канцерогенни.

Според родителите българското Здравно министерство работи по остарели наредби, в които са предвидени минимални безвредни норми за наличие на азбест, а съгласно европейска директива и минималните количества са вредни.

Министерството на културата ще обжалва решението на ВАС, обяви Людмила Харизанова, юрист на ведомството. По думите й съдът не е взел предвид доклад на здравните инспектори, в които е записано, че сградата е безопасна.

Ще се съобразя с крайното решение на съда, обяви директорката на НГДЕК Мариела Папазова.