Българският лекарски съюз (БЛС) и надзора на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се разбраха за парите за доболнична, болнична помощ и дентални дейности за 2016 година.

БЛС публикува окончателния вариант на проекта на Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейности.

При НРД за медицинските дейности от поисканите 62 млн. лева от резерва на касата, който е 316 млн. лева, бяха отпуснати 55 милиона лева за извънболнична помощ, която се оказа ябълката на раздора между съсловната организация и касата.

При първичната и специализираната извънболнична помощ увеличението спрямо парите за миналата година е с по 20 млн. лв. За медико-диагностични дейности - с 22 млн. лева.

Очаква се рамковият договор за медицинските дейности да влезе в сила от 1 април.

НРД за 2016 г. за дентални дейности бе подписан днес, съобщиха от НЗОК. Новите моменти, залегнали в проекта, са свързани с контрола на касата. Въведени са нови видове контрол: предварителен, внезапен и последващ. Предвидена е възможност, при отчитане на неизвършена дейност, да се прекратява договор с изпълнител на дентална помощ.

Предвидено е да се заплаща и още една - трета, дейност за възрастните (например обтурация или екстракция на зъб). Това влиза в сила от 1 септември. Досега пациентите над 18-годишна възраст имаха право на до две лечебни дейности за съответната календарна година.