Отрязване на семейното подпомагане за родители, които изоставят децата си и засилване на възможността семейните помощи да се изплащат в натура са част от основните цели в промените, които се предвиждат в Закона за семейни помощи за деца, които вицепремиерът Ивайло Калфин представи днес.

"Промените в закона, които ще предложим на парламента не са малко. Променят се доста неща, включително и философията за семейното подпомагане за деца. Целта на тези промени е да се подобри сега действащата система", уточни вицепремиерът.

Ще бъде направено предложение доходният критерий за член на семейството да се обвърже с минималната заплата, тъй като сегашните 350 лева са останали непроменени от 2009 г. досега.

Снимка: bTV

От социалното министерство предлагат, семействата с три деца да получават по-голяма месечна помощ за тях, отколкото в момента.

Сега тя е общо 120 лева. С колко точно трябва да се увеличи сумата от министерството не уточняват.

Снимка: bTV

Според предложенията се въвежда и нов вид семейна помощ при осиновяване, която касае около 700 деца. Размерът й ще бъде не по-висок от еднократната помощ за раждане.

„Системата за семейни помощи за деца няма амбицията да осигури издръжката, тя подпомага”, категоричен беше Калфин.

Той даде статистика, която сочи, че 4841 семейства са с прекъснати детски, поради това, че децата им не ходят на училище.

Когато детето стане родител, неговите родители ще губят правото да получават месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, предлагат от министерството.

Предвижда се ако непълнолетната майка посещава училище, след това да бъде отпускана еднократна помощ, съотносима с отнетата от бабата и дядото.

Родители, които изоставят децата си няма да получават семейни помощи. Повечето от помощите няма да се дават и ако родителите не живеят постоянно в България.

„Държавата подкрепя семейства с деца, но основните права и задължения са на родителите и основната отговорност също е тяхна. Родителите, които често пътуват извън страната няма да взимат семейни помощи”, каза Елена Кременлиева от дирекция „Социално включване”.

По нейни думи се предлага помощите в натура да са задължителни при неполагане на грижи за детето от родителите, неизползване на помощта по предназначение, майката е непълнолетна или ако родителите не полагат грижи за детето.

Кременлиева обясни, че 1351 са непълнолетните майки до 16 години, които получават детски, 3981 пък е броят на непълнолетните майки до 18 г.

Тя поясни, че ще се дава еднократна помощ за първокласници, но при нея се въвежда ново основание за връщане на помощта – ако детето не посещава редовно училище.