Хората с увреждания осъдиха системата. На импровизиран процес, съдии обявиха за виновни социалната система и министър Ивайло Калфин заради неспазване на Конвенцията на ООН за правата им.

Основното обвинение - нарушаване на правото на независим живот и включване в общността. У нас хората с увреждания нямат достъп до услуги в дома и достатъчно лична помощ, предвижването им е ограничено заради недостъпната среда.

„Гражданите с увреждания предложиха на системата чрез нейния законен представител министър Ивайло Калфин набор от мерки, които да приближат българите с увреждания до техните колеги от другите демократични и цивилизовани страни членки на ЕС, но се натъкнаха на обидно и пренебрежително отношение”, заяви Капка Панайотова от Центъра за независим живот.

Сред свидетелите на обвинението бе и 19-годишната студентка по политология Александра Александрова: „Имам 100% инвалидност пожизнено, което е абсурдно и ме обрича на безработица въпреки образованието и това повече пречи. Адекватната лична помощ е много важна в моя случай, да разполагам с такава бройка часове и толкова асистенти, че да мога да водя един активен социален, академичен и какъвто и да е живот”.

От социалното министерство казаха, че са работи по нов закон за интеграция на хората с увреждания, където ще се прецизира подпомагането на хората съобразно техните нужни.

„Работи се върху създаването на механизъм, който да отчита остатъчната трудоспособност на лицето, за да може то да бъде интегрирано по всякакъв начин и да му бъде гарантиран независим начин на живот, а не да бъде зависим от социалната система”, посочи Елеонора Пачеджиева от МТСП.

Очаква се това да заработи след 5 години. А системата днес бе осъдена, без право на обжалване.