Ще има данъчни преференции за семействата с деца. 200 лева по-малко данък ще плаща единият родител на базата на годишния си доход. Ако децата са две, сумата става 400 лева.

Семейните помощи обаче, остават без промяна. Замразяват се и детските надбавки. В момента от тях може да се възползват тези семейства, в които доходът на човек не надвишава 350 лева месечно.

Снимка: bTV

Това ще остане така и догодина. Надбавките също замръзват - за първо дете 35 лева на месец, за второ - 50, а за всяко следващо отново 35 лева.

Запазват се и еднократните помощи за раждане на първо, второ и трето дете, както и за близнаци в размер на 1200 лева за всяко от родените деца.

Снимка: bTV

Няма промяна и в сумата, с която държавата ще помага на семействата, които имат дете с увреждане. Еднократната допълнителна помощ до навършване на 2 години остава 100 лева, а до пълнолетие - 240 лева всеки месец.

Стигат ли тези пари?

Тези 240 лева събрани с останалите помощи, които държавата дава на Павлина, за да се грижи тя за болния си от детска церебрална парализа син, правят около 390 лева.

„Той има нужда от всекидневна рехабилитация, която месечно е между 400 и 500 лв. Аз не мога да кажа, че той получава адекватна грижа, защото ако успея да изпрося средства отнякъде или ако успея да икономисам отнякъде, правим редовно терапия, иначе не правим”, казва пред сълзи жената.

Самата Павлина не работи на друго място. Защото няма кой да води Иван до училище и да му помага там. Прави го тя. И го чака по време на часовете, за да си отидат след това заедно вкъщи.