Синдикати, работодатели и държавата ще обсъдят промени в Кодекса на труда, които предвиждат по-високи санкции за работодатели, нарушаващи правилата.

До 30 000 лв. може да достигне глобата при системно забавяне на заплатите на служителите. 

Справка на Инспекцията по труда показва, че само за миналата година над 700 работодатели са забавили заплати на стойност почти 18 милиона лева. 

След намеса на Инспекцията са били изплатени над 8 милиона лева. За наемане на хора без договор глобата се предвижда да е до 20 хиляди лева.