Участниците в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) единодушно подкрепиха проекта на министерско постановление, с което се определят условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

Правителството, синдикати и работодатели се споразумяха схемата "60/40" в подкрепа на бизнеса да бъде удължена до края на септември. Промените в постановлението ще влязат в сила от 1 юли, а партньорите са в готовност да удължат мярката и до края на годината. 

С новите правила се разширяват секторите, за които тя ще важи. До момента над 155 хил. души са получили подкрепа по това постановление. Очаква се плащанията да продължат, като в момента заявленията са за почти 290 хил. души от близо 18 хил. работодатели. Изплатените средства по мярката възлизат на 114,7 млн. лв.

Снимка: БГНЕС

„За всеки осигурен работник или служител ще се предоставят средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход за месец май 2020 г. и 60 на сто от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Средствата се изплащат за не повече от 3 месеца, в период от 1 юли до 30 септември 2020 г.“, обясни вицепремиерът Мариана Николова.

„В сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" за наети след 1 юли 2020 г. критерият е осигурителен доход за длъжността. Право да получат подкрепа имат работодатели от всички икономически сектори, с изключение на някои сектори“, допълни тя.

Синдикалните и работодателски организации също подкрепиха проекта на постановление, но дадоха и свои допълнителни бележки и предложения. КНСБ и КТ „Подкрепа“ изразиха мнение, че част от предложенията е необходимо да претърпят корекции.

Снимка: БГНЕС

„Надяваме се от месец септември да започне и бавно възстановяване и ръст на заетостта. Имаме уверенията, че ако това не се случи, а икономиката не започне да се възстановява, ще се помисли за удължаване, както и по-ясно таргетиране на засегнатите сектори“, коментира председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал.

От своя страна ръководителят на КНСБ Пламен Димитров също изрази подкрепа и оптимизъм за текстовете, че ще се окажат работещи.

Снимка: БГНЕС

„Добър е резултатът към момента и аз смятам, че си заслужава добра дума да кажем за тези, които са го готвили. Дали ще постигнем целта - около 300 хил. лица да запазят своята заетост, предстои да видим в следващите няколко месеца“, коментира той.

Проектът на постановлението трябва да бъде окончателно одобрен на следващото заседание на Министерски съвет и да влезе в сила от 1 юли, но изплащането на средствата в размер на около 500 млн. лева ще започне едва след положително решение на Европейската комисия за съвместимостта на помощите с вътрешния пазар.

Снимка: БГНЕС

 

Междувременно Европейската комисия одобри българска схема за 102 млн. евро, която да подкрепи средно големи компании, засегнати от епидемията от коронавирус.

Помощта ще е за до 75 хил. евро безвъзмездно финансиране - за компании от всички сектори без земеделие, финанси и хазарт.