Нови идеи и мерки за справяне с икономическите последици от коронавируса обсъди Националният съвет за тристранно сътрудничество.

  • Допълнителен отпуск за родители на деца до 12 г.

 Бизнес и синдикати са обсъждали между 20 и 30 дни повече заради принудително използвания редовен отпуск, за да гледат децата. Обсъдено е отпускът да е за сметка на НОИ. 

Снимка: btvnovinite.bg

  • Да има нов вид платен отпуск – карантинен, който също да се плаща от НОИ, обсъдиха социалните партньори.
  • От мярката „60/40“, която помага за запазване на работните места, да могат да се възползват и самоосигуряващи се, които имат и наети работници, съгласиха се бизнес и синдикати. 

Бизнесът твърди, че мярката като цяло не работи добре и предлага да стане 60 – 0, но идеята не намери подкрепа.

Снимка: btvnovinite.bg


„Около 80% от нашите респонденти са микро и малки предприятия, които казват че за тях мярката е неработеща, голяма част посочват като огромен проблем именно да изплащат трудовите си възнаграждения“, каза Мария Минчева от БСК. 

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че мярката „60/40“ е дала добър резултат.. „165 хил. души в момента запазват работните си места, благодарение на тази мярка. Много ли са, малко ли са – не знам. Моето очакване е, че тя ще бъде удължавана много – пари има, милиарди са там и все още не са похарчени, допълни той. 

Заседанието завърши с решение обобщените предложения, направени от социалните партньори заедно със стенографския протокол, да бъдат изпратени на компетентните министерства за изразяване на позиция.