Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във водата край Камен бряг, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Това показва анализът на водните проби от 20 и 21 октомври, взети от брегови пункт на 60 м. южно от заседналия кораб Vera Su и от пункт непосредствено до носа на кораба.

Резултатите сочат почти двойно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели в двата пункта спрямо предходните, което може да се обясни с промяна в посоката на теченията и вятъра. Все пак измерените концентрации на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен са три пъти над тренда, наблюдаван в района преди седмица.

Екипите на МОСВ продължават всекидневно да следят на място състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия кораб Vera Su с цел проследяване на операцията по претоварване на кораба.