Не се очаква снеготопенето в следващите дни да се окаже проблем за нивото на реките и язовирите у нас. Това показват анализите на министерството на околната среда и водите.

По-високи нива на реките в отделни части на страната може да има, но никъде не се очаква те да достигнат до критичния праг.

Системите за ранно предупреждение на реките Марица, Арда и Тунджа сочат, че водите ще бъдат под праговете за внимание.

Снимка: btvnovinite.bg

Към момента преливат два язовира в страната - това са Боровица и Пчелина. Те обаче не създават опасност за населението и инфраструктурата в района.

Снимка: btvnovinite.bg

Други 6 язовира са запълнени над 90%. Те са в различни части на страната, но там няма контролирано изпускане на водата.

Снимка: btvnovinite.bg