Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на Народното събрание, с което се разреши на Агенция „Пътна инфраструктура“ да плати на пътните фирми 50% от парите по договорите им.

Решението включва плащане и на пълните суми по договорите за поставяне на маркировка и мантинели. На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии. Решението е прието с единодушие. Делото беше образувано в началото на месец май след искане на народните представители от ГЕРБ-СДС.

Според приетото решение на НС останалите 50 на сто от всички финансови задължения на Агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизането му в сила, се извършват след решение на парламента и въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група и становище на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Така споровете между пътните фирми и АПИ ще могат да се решават в съда. 

"Не ме учудва решението, ние имахме готовност, че то ще бъде такова. Въпросът е обаче, че след това решение в момента към бюджета на държавата няма определени пари, защото то е във връзка със самото решение, тоест тогава, когато е взимано решението, държавата не е предвидила пари за разплащането на пътните фирми за извършено строителство от предишни периоди“, заяви регионалният министър Иван Шишков.