Парламентът разреши на Агенция "Пътна инфраструктура" да заплати 50 на сто от изпълнените дейности по превантивно, текущо и зимно поддържане и за ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации от утвърдения си бюджет за 2022 г. "За" гласуваха 122-ма депутати, 35 бяха "против" и двама се въздържаха.

Според приетото решение останалите 50 на сто от всички финансови задължения на агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизането му в сила, се извършват след решение на Народното събрание и въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група и становище на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще заплати 100 процента от финансовите си задължения, възникнали по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по договорите за полагане на маркировка на територията на републиканската пътна мрежа, както и на задълженията по месечни и извънредни задания по договорите за извършване на поддържане на републикански пътища.

Решението в редакция на парламентарната регионалната комисия подкрепиха формациите от управляващата коалиция. ДПС, "Възраждане" и един депутат от ГЕРБ-СДС бяха "против", а двама народни представители от "Продължаваме Промяната" се въздържаха. Преди това беше отхвърлено предложението на ГЕРБ-СДС за явно гласуване със ставане на крака.

С 0 гласа "за", 25 "против" и 132 "въздържал се" депутатите отхвърлиха другото проекторешение за разплащане с пътните фирми, внесено от „Има такъв народ".   С изключение на депутата, гласувал "против" едното проекторешение, ГЕРБ-СДС не участваха в гласуванията и на двете предложения.