В конституцията няма срок за третия мандат. Конституционният съд обаче въвежда изискване от 7 дни. Срокът е със същата продължителност като при номинираните за премиер при първия и втория мандат.

„Витиевато е казано, че има възможност самата парламентарна група да си направи консултации, за да потърси подкрепа. Кандидатът, който парламентарната група, трета поред, посочена вече от президента, също има 7 дни и поради тази причина в обществото се е наложило, че има 7 дни за групата и 7 дни за кандидата, който тя ще посочи“, обясни доц. Наталия Киселова.

Така, според конституционалиста, крайният срок за третия мандат е две седмици и изтича в деня, в който Народното събрание по правилник вече трябва да е излязло във ваканция.

„Тези 14 дни ще изтекат на 1 август, ако приемем, че в понеделник парламентарната група на БСП предложи кандидат за министър-председател. Разбира се и решат, че няма бъдат във ваканция, както всички ние гражданите очакваме“, допълни доц. Киселова.

Депутатите имат правомощия да насрочат на която и да е дата след 1 август дебатите и гласуването на новото правителство.