Не са констатирани нарушения в качеството на топлофикационните услуги на „Топлофикация София“, съобщават от КЕВР.

Дружеството е приложило утвърдената на 1 юли 2022 г. с решение на КЕВР цена на топлинна енергия, се посочва в доклада, приет от регулатора след извършената проверка на дружеството.

Действията бяха предприети след публикациите за високи сметки по фактурите на абонатите за периода от 1 април до 30 април 2023 г.

Анализът на данните сочи, че по-високите сметки за април 2023 г. са в резултат на прогнозните начисления, извършени съгласно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, по-ниската температура на външния въздух и по-дългия период на отопление, в сравнение с април 2022 г.

За месец април 2022 г. доставената топлинна енергия е 295 116 MWh, при средномесечна температура на въздуха 10,5 градуса. За сравнение, през същия период на 2023 г. е доставена 353 370 MWh топлоенергия при средномесечна температура на въздуха 9 градуса - с 58 254 MWh, или близо 20% повече при разлика в температурите на въздуха от 1,5 градуса.

През 2022 г. отоплението е спряно на 26 април, докато през 2023 г. е продължило до 1 май, допълват още от КЕВР.

Данните показват, че само 6% от битовите клиенти на „Топлофикация София“ са заявили реален месечен отчет на потребената топлинна енергия и са получили начислени фактури за април 2023 г. Останалите 94% от клиентите получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление.

КЕВР налага задължителни разпореждания на „Топлофикация София“ – в срок до 30 септември дружеството следва да извърши проверка на настройките на системата за автоматично регулиране и при необходимост да извърши такава на всички абонатни станции в топлопреносната мрежа. Целта е те да съответстват на топлинните режими на сградата, като осигурят необходимия микроклимат на жилищата и не допускат преразход на топлинна енергия.

В същия срок „Топлофикация София“ трябва да представи в КЕВР утвърден температурен график за отоплителен сезон 2023/2024 г.